Nærvær
– at være tilstede og være opmærksom

Om Solis

Solis blev stiftet af Jørgen og Anette Aabye den 1. maj 2012, som en del af den erhvervsdrivende fond Startskuddet.

Solis indeholder i dag både et aktivitets- og samværstilbud, et beskyttet beskæftigelsestilbud og et STU tilbud. Derudover arbejdes der tæt sammen med foreningen Øens dyr på Masnedø, hvor en af vores linjer hører til.  Målet med et tilbud er meget individuelt, grundet målgruppen, men fælles er altid ønsket om at hjælpe de unge så langt imod et indholdsrigt og velfungerende dagligdags liv, med mindre behov for hjælp og god trivsel.

Målgruppen på Startskuddets Dagtilbud og Erhvervsskole er unge og voksne, der typisk har været gennem en række anbringelses, dag- og skoletilbud, som af den eller anden årsag har været mindre vellykkede.

De er udfordret af svære psykiske og sociale vanskeligheder som f.eks. massivt omsorgssvigt og tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser.

Målgruppen rummer også unge og voksne, der er kognitivt udfordret i forhold til f.eks. autismespektret eller (medfødte) hjerneskader.

Ofte ser vi elever med brudte eller meget lidt skole og uddannelsesforløb, eleverne kan have en kriminel løbebane bag sig evt. med en dom til behandling.

Værdier

Nærvær

For at kunne skabe rum til udvikling, kræves nærvær.

Vi er nærværende, når vi er i kontakt med os selv, og dermed tilstede i nuet. I kontakten med andre må vi altså være opmærksomme og lyttende.

Vi lytter efter intentioner og stiller os til rådighed med tid, nysgerrighed og autentisitet, hvilket kan medvirke til ny indsigt. Vi har nærvær i vores møder, vores samtaler og vores arbejde.

Vi ser nærvær som forudsætningen for Ordentlighed.

Ordentlighed

Vi bestræber os på at ordentligheden er i vores kommunikation, adfærd og i vores ansvarstagen.

Vi møder andre med respekt. Vi er ambassadører for en god tone og bærer ordentligheden ind i samarbejdet, relationen og opgaven. Ved at opføre os ordentligt, er vi forbilleder for hinanden og de mennesker, der har brug for vores støtte. Gennem ordentlighed skabes der troværdighed om- og i hele organisationen.

Det er ordentligt at gøre det, vi siger, vi gør. Vi gør arbejdet færdigt og tør tale om det, der er svært.

Vi taler med hinanden fremfor om hinanden. Ordentligheden giver os muligheden for at være faglige.

Faglighed

Faglighed er omdrejningspunktet for vores virke.

I fagligheden forbindes teori og praksis. Vi stræber hver dag på at mestre de teorier, metoder, arbejdsgange og dokumentationer, der indgår i vores arbejde, så det ender på et sikkert og højt niveau.
Fagligheden står over det personlige og sikrer, at kommunikationen har fokus på opgaven.

Vi er i faglighed forbundet med nysgerrig søgen efter mere viden og indsigt, der gennem refleksion er med til at skabe nye fortællinger med nye muligheder.

Der er ikke én faglighed eller sandhed, men mange fagligheder og perspektiver, og vi dyrker igennem den narrative tænkning denne tværfaglighed, med henblik på at sikre de bedste løsninger for beboeren eller eleven. Det er i fagligheden, vi lykkes i at være ledestjerner for professionelle fællesskaber.