Til familien og den unge

Vi gør udfordringer til kompetencer

Alt, hvad vi beskæftiger os med, er kompetencegivende og umiddelbart brugbart i dit liv. Vi arbejder både i dybden med det personlige og med de konkrete færdigheder og kompetencer, som giver dig muligheder i dit liv.

Vi gør udfordringer til kompetencer og skaber mening i dit liv. Fordi vi er sammen, kender alle personaler og elever hinanden godt, og du kan som elev altid henvende sig til det personale der er på arbejde, hvis du har brug for hjælp eller en snak for at mærke tryghed

Fællesskab og aktiviteter

Der er fælles morgenmad og frokost hver dag i Erhvervsskolens kantine. Der kan blive arrangeret fælles udflugter, spille-aftener eller en koncert, hvor de unge optræder for hinanden.

Herudover kan der i løbet af året være projekter, hvor vi arbejder hen imod fælles temaer som f.eks. et Åbent Hus-arrangement, hvor vi inviterer lokalsamfundet indenfor.

Bygning og omgivelser

Erhvervsskolen har til huse i det gamle mejeri i Mern. Her råder vi over 1.200 m²med professionelle værksteder, undervisningslokaler og rekreative faciliteter. Desuden er mini-zoo’en ”Øens Dyr” på Masnedø ved Vordingborg et populært værksted for Erhvervsskolen. ”Øens Dyr” er åben for offentligheden.

Medinddragelse

Hos os er det vigtigt, at du inddrages i dit eget udviklingsforløb, fordi vi tror på, at inddragelse, i sig selv, er en stærk motiverende faktor for lysten til at udvikle din evne til selv at kunne mestre din hverdag.

Du vil derfor blive inddraget i udarbejdelse og løbende evaluering af din udviklingsplan. Den indeholder konkrete og aftalte delmål, som er vigtige for at kunne opnå de mål, der er aftalt i den overordnede og retningsgivende handleplan, som der er lavet i samarbejde med din kommunale rådgiver.