Solis Dagtilbud, STU og Erhvervsskole er en del af

Organisationen Startskuddet

Vi tilbyder

Vi prioriterer at kunne tilbyde et bredt spektrum af pædagogiske indsatser. En af fordelene ved dette valg er, at vi er i stand til at tilbyde fleksible forløb, som gør det muligt at lade beboere/elever/borgere overgå til en anden foranstaltning uden at miste netværk, omgivelser og kontaktpersoner.

 • §103

   

  Serviceloven

  Beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 • §104

  Serviceloven

  Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

   

  §104

 • §107

   

  Serviceloven

  Midlertidigt ophold i boformer til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 • §108

  Serviceloven

  Ophold i boformer egnet til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling.

   

  §108

 • §66

   

  Serviceloven

  Anbringelsessteder for børn og unge.

 • §85

  Serviceloven

  Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

   

  §85

 • §86

   

  Serviceloven

  Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Aktivering (LAB-loven)

En individuel og målrettet indsats for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse med henblik på, at borgere kan gennemføre studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår.

Bosteder

Vores tre bosteder i henholdsvis Fakse, Vordingborg og Stubbekøbing har hver deres profil, hvad angår personale- og beboersammensætning.