Dagtilbuddet

Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103

(Jobrettet)

Tilbuddet gælder borgere i alderen 18+, som på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og som ikke er i stand til at benytte tilbud efter anden lovgivning.

Tilbuddet retter sig mod borgere med:

 • Betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
 • Særlige sociale problemer, og som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i et tilbud om aktivering eller opnå ansættelse i job med løntilskud i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Vi søger beskæftigelsestilbud med fokus på meningsfuldt arbejde og fordybelse. Den enkelte borgeres tilbud indrettes, så det imødekommer vedkommendes specifikke behov.

Der vil være mulighed for dagtilbudsaktivitet i flere forskellige værksteder:

 • Zoo værksted
 • Køkken- og bageri værksted
 • Træ værksted
 • Grøn service
 • Pedel værksted
 • Cykel og auto værksted
 • Grafisk værksted

Endvidere er der mulighed for at deltage i forskellige valgfagslinjer:

 • Kreativ design (Tekstil, Keramik eller Smykkefremstilling)
 • Musik (Sang, instrumenter eller lydanlæg)
 • Sundhed (Fitness, Mindfulness eller yoga)
 • Jobsøgning (CV og ansøgninger, Jobportaler eller Jobnet)
 • IT Danmark (NemId, e-Boks, Netbank eller sociale medier)

Gaming og brætspil (E-sport eller D&D) -forventes åbnet i 2022

Aktivitets- og samværstilbud, § 104

(Aktivitetsrettet)

Tilbuddet gælder borgere i alderen 18+, der har så store begrænsninger, at de ikke kan deltage i egentlig beskæftigelse i forhold til arbejdsmarkedet, og som har behov for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og gøremål, med det sigte at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder og livsvilkår.

Tilbuddet retter sig mod borgere med:

 • Betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Særlige sociale problemer
 • Et behov for socialt samvær og aktiviteter i et fællesskab
 • Et behov for et fristed, der kan give betingelser for personlig udvikling

For borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der være behov for at yde aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i almindelige daglige levefunktioner (ADL-træning), sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter, blandt andet  aktiviteter der kan medvirke til at give tryghed og være en aktivitet, som forbedrer kommunikation, valgmuligheder og medindflydelse.

Der vil være mulighed for dagtilbudsaktivitet i flere forskellige værksteder:

 • Zoo værksted
 • Køkken- og bageri værksted
 • Træ værksted
 • Grøn service
 • Pedel værksted
 • Cykel og auto værksted
 • Grafisk værksted

Endvidere er der mulighed for at deltage i forskellige valgfagslinjer:

 • Kreativ design (Tekstil, Keramik eller Smykkefremstilling)
 • Musik (Sang, instrumenter eller lydanlæg)
 • Sundhed (Fitness, Mindfulness eller yoga)
 • Jobsøgning (CV og ansøgninger, Jobportaler eller Jobnet)
 • IT Danmark (NemId, e-Boks, Netbank eller sociale medier)
 • Gaming og brætspil (E-sport eller D&D) -forventes åbnet i 2022

Skolelinjen – dansk, engelsk og matematik

Vi sikrer en undervisning, der er tilpasset den enkelte elev. Eleverne får viden om de fag de skal undervises i. De vil, som udgangspunkt, opnå undervisning i tre undervisningsfag, men skal som minimum vælge to. Det ene fag vil almindeligvis være dansk (aldersspecialiseret) eller matematik (aldersspecialiseret).

Lærerens grundfaglighed omfatter Pædagogik og lærerfaglighed.  Pædagogik og lærerfaglighed omfatter blandt andet læring og udvikling, almen undervisningskompetence og specialpædagogisk.

Eleverne vil opleve en lærer, der kan undervise, lede og støtte børn og unges udvikling.

De skal have lyst til selvstændigt at være på, men også at arbejde tæt sammen med andre mennesker.

Læreren planlægger og udvikler deres undervisning både fagligt og pædagogisk.

Erhvervslinjen – Praktikpladser

Vi etablerer praktikophold hos private og offentlige arbejdsgivere i lokalområdet.

Gennem praktikken får den enkelte beboer mulighed for at:

 • Få kendskab til arbejdsmarkedet på det generelle plan
 • Få kendskab til konkrete arbejdsfunktioner med henblik på erhvervsafklaring
 • At opøve individuelle kompetencer i relation til mødestabilitet, samarbejde, opgaveforståelse og arbejdsidentitet

Nogle praktikophold har karakter af arbejdsprøvning med henblik på afklaring af mulighederne for f.eks. fleksjob eller førtidspension.

Et praktikophold kan bestå af en enkel dags varighed eller alle ugens dage. Ligeledes kan praktikophold tidsmæssigt forløbe over nogle få uger eller flere måneder. Det er vigtigt, at praktikken afspejler den enkeltes behov. Vi samarbejder med en mangfoldighed af praktikværter og nye kommer hele tiden til.

Elite Smiley

Startskuddet har fået en Elite Smiley

Fødevarestyrelsens smiley ordning

Vi har haft besøg af Fødevarestyrelsen som kontrollerer ting som f.eks. opbevaring af madvarer, temperatur i køleskab, renlighed m.m. Da vi har opnået flere glade smileys i træk, er vi nu blevet tildelt en Elite Smiley, hvilket vi naturligvis er rigtig glade for.

Stor ros og en anerkendelse af den indsats som Startskuddets kok udfører i køkkenet på erhvervsskolen i Mern. Eleverne i dagtilbuddet, STU-elever samt virksomhedspraktikanter nyder godt af kokkens nærvær, ordentlighed og faglighed.

Hos Startskuddet tager vi fødevaresikkerhed meget alvorligt. Elite Smileyen får man når man minimum fire gange i træk har fået den storsmilende smiley, og hvis man ikke har haft anmærkninger på nogen kontrolrapport de seneste 12 måneder. Fødevarestyrelsen formulerer det selv sådan: ”Jo flere glade smileyer, jo bedre er virksomheden til at følge reglerne, som skal sikre at fødevaresikkerheden er i top”.

Elite Smileyen er synlig i køkkenet på erhvervsskolen i Startskuddet.

Klik på linket her under for at komme til Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse rapporten.

https://www.findsmiley.dk/768919