STU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Overordnet set, ser vi vores STU hovedlinjer som en udvikling for eleverne, hvor der over tid opbygges et personligt fundament, som gør, at eleven bliver livsduelig og i stand til at tage vare på sig selv og andre, – og bliver gode til at gennemføre en hverdag med uddannelse eller på en arbejdsplads, og inden for det livsrum, som eleven selv skaber.

STU hovedlinjerne kan give et fundament til, at elever med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videreuddannelse og beskæftigelse.

Det centrale er, at vi får fat i hver elev og bygger på det personlige fundament og den faglige udvikling, og derfor er det også unikt, at vi i Danmark har en STU-uddannelse, en særlig tilrettelagt uddannelse, som kan tilrettelægges efter den enkeltes behov.

Vi har defineret nogle STU hovedlinjer med en lang række af kompetencebeviser under, som eleven i et forløb, har mulighed for at tilegne sig.

Se mere herunder – og hent også folderen for de enkelte forløb under PR & Udgivelser

STU hovedlinjer

ZooLinjen

Øens Dyr er en mini-zoo med over 30 dyrearter samlet i parken og terrariet. Stedet er åbent for offentligheden og er beliggende på Masnedø ved Vordingborg. Her får du mulighed for at arbejde med din interesse for dyr, havearbejde, håndværk og kundekontakt, i en meningsfuld ramme for udvikling af faglige færdigheder, såvel som mulighed for personlig og social udvikling. Øens Dyr byder på en helt enestående ramme for trivsel og udvikling. Pasningen og samværet med de mange forskellige dyr giver rig mulighed for læring.

Eleverne får lært:
• at passe dyrehold
• at sikre dyrevelfærd
• at betjene havemaskiner
• at vedligeholde park, veje og stier
• at formidle dyrearter, naturforståelse og -oplevelser


Mød også Øens dyr på Facebook

EjendomsLinjen

Linjen er for de elever, der gerne vil have en uddannelse rettet mod vedligeholdelse af ejendomme. Vi har gode muligheder for at give en grunduddannelse med praktisk erfaring, idet vi har parkområder, skov og grøntsagshaver. Desuden har vi en maskinpark til pasning af områderne. Eleverne får færdigheder i at anvende metoder og redskaber, værnemidler og til at vurdere kvaliteten i den daglige rengøring. De får erfaring med hvilke produkter, der skal vælges, og de bliver dygtige til at overskue alle faser af malerarbejdet. De udfører tømrerarbejdsopgaver og konstruktioner efter egne plantegninger, og de lærer at vedligeholde værktøj og maskiner.

Eleverne får lært:
• at så, plante og gøde mange slags planter
• pasning og beskæring af træer
• at træfælde, brændeproduktion og flis-hugning
• at køre havetraktor og betjene andre maskiner
• at vedligeholde park, veje og stier

VærkstedsLinjen

Til værkstedslinjen har vi eget mekanikerværksted med lift og det grundlæggende værktøj til reparationer og vedligeholdelse af biler, havemaskiner, knallerter, cykler m.m. Der arbejdes med bl.a. at tjekke biler og grundlæggende ting som olie, vand, dæktryk, sprinklervæske, lygter, filtre, skifte dæk m.m.

Eleverne får lært:
• at udføre små reparationer på biler og maskiner
• hvordan en knallertmotor fungerer
• at samle cykler, eftersyn og reparation af dele og systemer på cyklerne
• at svejse i værkstedet
• om sikkerhed og betydningen af at holde værkstedet rent
• om betydningen af udsugning, håndtering af brugt olie m.m.

FødevareLinjen

Eleverne lærer om råvarer, dejproduktion og brødfremstilling. De får desuden undervisning i kageproduktion og rullede deje. Eleverne får en viden om ernæring og tilberedning. De lærer om fødevarers kvalitet og om, hvordan sund, ernæringsrigtig og velsmagende mad tilberedes. De lærer at anrette de færdige varer, sørger for skilte, og for at disken er fyldt op. Servering, afrydning og opvask kan også høre med til jobbet. Til linjen har vi eget institutionskøkken, hvor der dagligt laves mad. Her laves der morgenmad, frokost og aftensmad – primært styret af en køkkenchef.

Eleverne får lært:
• at lave madplaner og sammensætte menuer
• at tilberede og anrette sund morgenmad og frokost
• at lave varm mad, kold mad og at bage
• om varebestilling og opbevaring af fødevarer

Hvad er STU

Alle har ret til et 3-årigt uddannelsesforløb, når de er færdige med folkeskolen, efterskolen eller lignende. Det kan dog være svært for alle at gå i skole eller begynde på en uddannelse, hvorfor det er muligt at få bevilliget et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU).

For at få STU skal du være under 25 år og ikke gå i folkeskole. Du kan godt få et STU-forløb, hvis du ikke har bestået din 9. klasses afgangseksamen, men du skal have gået 9 år i folkeskole/specialskole, for at kunne søge.

STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, herunder blandt andre:

 • unge med svære bevægelseshandicap
 • multihandicappede unge
 • unge med autisme
 • unge med ADHD
 • unge med andre psykiske lidelser
 • unge med erhvervet hjerneskade.

Samtidig skal det være tydeligt, at du ikke kan tage en anden uddannelse, selvom du får støtte. Hvis du kan gennemføre et andet uddannelsesforløb med støtte, vil din ansøgning om STU nemlig blive afvist.

Hvis du opfylder betingelserne for at få STU eller tror du gør det, kan du følge vejledningen og ansøge om et STU forløb.

Sådan søger du om STU

Når du skal ansøge om STU-forløb, sker der følgende:

 • Du skal rette henvendelse til din UU-vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor du bor.
 • UU-vejlederen udfylder et ansøgningsskema sammen med dig, og indsamler alle de oplysninger der skal bruges. Oplysningerne kan være dokumenter fra din læge, sygehuset, din folkeskole og lignende. Du og din UU-vejleder skal også lave en plan for dit STU-forløb, så det bliver tydeligt hvad meningen med forløbet er.
 • Når I sammen har udfyldt ansøgningsskemaet, sender UU-vejlederen det til kommunalbestyrelsen i den kommune du bor i. Det er så op til dem at beslutte om du kan få et STU-forløb eller ej.
 • Hvis du får bevilliget et STU-forløb, vil du sammen med din UU-vejleder skulle starte på den plan som I lavede sammen med ansøgningen.
 • Hvis kommunalbestyrelsen afviser din ansøgning om et STU-forløb, kan du klage over dette – det kan din UU-vejleder hjælpe dig med.

Når man har fået et STU-forløb

Hvis du har fået et STU-forløb, er der regler for, hvad dit forløb kan og skal indeholde:

 • STU-forløbet starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Her udarbejder du, din UU-vejleder og måske dine forældre din uddannelsesplan igen. Den kan løbende ændres, hvis der opstår muligheder, som giver bedre mening for, at du kan gennemføre forløbet. Der skal kigges på din uddannelsesplan hvert år, indtil du er færdig med din STU.
 • STU-forløbet skal hvert år være på 840 timer. Det kan være forskelligt, hvor meget det er om ugen, for der er mange aktiviteter, som kan tælles med i timerne. Det kan eksempelvis være sociale arrangementer, korte kursusforløb, hjælp til at lære de daglige ting i hjemmet og meget mere. Det kan også være på forskellige tidspunkter af dagen, at timerne ligger, så det både er i dagtimerne og om aftenen.
 • Der er også regler for praktik i dit STU forløb samt andre praktiske aktiviteter, hvilket din UU-vejleder kan oplyse dig nærmere om.